Tuesday, July 7, 2009

Nota Kuliah 1

KONSEP KESIHATAN KANAK-KANAK ASUHAN DAN PRASEKOLAH

Definisi kesihatan

Dubos (1968)-Kesihatan adalah kualiti hidup, melibatkan sosial, emosi, mental,
spiritual, dan kecergasan biologi bagi pihak individu, dengan
berpandukan persekitaran.

WHO 1940-an- Health is the state of complete physical, mental, and social
well-being, not merely the absence of disease or infirmity

Dimensi kesihatan

Enam dimensi:-
Kesihatan fizikal
Kesihatan sosial
Kesihatan mental
Kesihatan emosi
Kesihatan persekitaran
Kesihatan spiritual

Konsep kesihatan holistik

☻ Memperseimbang dan menyatupadukan aspek fizikal, mental, emosi dan spiritual:
☻ Menghormati, mewujudkan perhubungan dengan orang lain dan dengan persekitaran;
☻ Memilih gaya hidup sihat; dan
☻ Menyertai secara aktif dalam pemilihan kesihatan dan dalam proses mengubati.

No comments:

Post a Comment