Tuesday, July 7, 2009

Nota Kuliah 2

KESEJAHTERAAN DAN KESELAMATAN

* Di sekolah
* Di rumah
* Di tempat awam

Kesejahteraan sempurna kanak-kanak

Faktor-faktor yang bersabit kesejahteraan
-pemakanan dan kawalan berat badan
-tekanan dan ketegangan
-bertenang / merehatkan diri
-salah gunaan
-keselamatan personal

Gaya hidup
Kunci untuk kesihatan yang baik

Emosi dan kesejahteraan sosial
- mempengaruhi semua aspek kehidupan

Identiti Personal
Memberi sumbangan terhadap sekolah, keluarga, masyarakat dan dunia.

Personaliti
Bergantung kepada pengalaman hidup seseorang

Konsep kendiri
Positif
Negatif

Ciri-ciri fizikal
Berkaitan dengan fizikal seperti cergas bergerak

Keutamaan dan sikap

Mengikut pengalaman
Gaya hidup
Diet dan pemakanan
Kesihatan diri
Rehat
Pengaruh rakan
Keagamaan / spiritual
budaya

Kematangan emosi

Mengawal emosi
Memahami diri sendiri
Menerima kelemahan dan kekuatan diri
Sentiasa positif

Keselamatan

* Melindungi individu agar sentiasa berasa selamat, memberi perlindungan kepadanya
agar hidup sejahtera, melindungi daripada sesuatu yang bahaya menimpa diri
seseorang individu
* Mengelak keadaan yang membawa kemalangan

Kesejahteraan emosi

Mengetahui emosi dengan mengenalpasti perasaan

No comments:

Post a Comment