Thursday, July 2, 2009

Objektif Pendidikan prasekolah

Untuk membolehkan murid :

i. Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk
menjadi warganegara yang bersifat patriotik
ii. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran
berbahasa untuk berkomunikasi
iii. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang mengguna bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil;
iv. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua;
v. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam;
vi. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian;
vii. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah;
viii. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial;
ix. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik; dan
x. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.